Adolf Zábranský - malíř, grafik a ilustrátor

MALÍŘ, GRAFIK, ILUSTRÁTOR ADOLF ZÁBRANSKÝ (1909 - 1981)

REFERENCE   OCENĚNÍ   KONTAKT

Adolf Zábranský (1909 - 1981)

Adolf Zábranský studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u Františka Kysely a na Akademii výtvarných umění u Viléma Nowaka. V roce 1943 se stal členem Spolku výtvarných umělců Mánes a o šest let později Svazu čs. Výtvarných umělců. Zabýval se malbou, novinovou kresbou a návrhem plakátů. Známá jsou například sgrafita v Hrzánském paláci a Ledeburské zahradě v Praze. Největších úspěchů ale dosáhl v ilustracích. Snažil se důsledně propojit text s obrazovým doprovodem knihy. Tímto způsobem ilustroval Olbrachtovu knihu „Ze starých letopisů“ (1952), v níž se nechal inspirovat výtvarným rukopisem Mikoláše Alše, dále pak Baarovu „Hanýžku a Martínka“ (1939) a například „Národní pohádky a pověsti“ Beneše Třebízského (1941). V roce 1959 byl jmenován zasloužilým a v roce 1970 národním umělcem. Svými ilustracemi získal mezinárodní uznání, o čemž svědčí cena H. Ch. Andersena z roku 1972. V roce 1974 mu byla udělena cena nakladatelství Albatros a o dva roky později Evropská cena IBBY*)

*) International board on books for young people (Mezinárodní sdružení pro dětskou knihu)

 
ILUSTRACE    MALBA    KRESBA    TEXTILNÍ NÁVRHY    PLAKÁT    MONUMENTÁLNÍ TVORBA         
 
webdesign - igorfaltus.com English

MONUMENTÁLNÍ TVORBA

 

Adolf Zábranský byl závěrem 40.let již zralým malířem a ilustrátorem, navíc vzdělaný v dějinách umění jako málokterý výtvarník. I při své značné sebekritičnosti poznal, že je rozeným monumentalistou. Prof.Kotalík v r. 1980 k tomu napsal: "Zasloužil se o obrodu monumentálně dekorativního umění, zejména v technice sgrafita. Jeho realizace patří k trvalým ziskům české výtvarné kultury. Jde o díla "Na paměť osvobození" umístěná na opěrné zdi v Ledeburské zahradě (vel.15 x 3,5 m) a "9.květen 1945 " na nádvoří Hrzánského paláce v Praze. Uvedená sgrafita již neexistují. I přes to, že se jednalo o kulturní památky I.stupně, byly poč. 90.let odstraněny. Poslední monumentální díla, tématicky čerpající z historie českého národa: Husitství, Selské bouře, 9.květen 1945 a další, byla realizována technikou goblénu ve vel.3,5 x 2,5 m a umístěna v České národní radě. Po r.1990 byla z těchto prostor odstraněna, aby se stala předmětem soukromých sběratelských spekulací ke škodě české kultury.

Adolf Zábranský - monumentální tvorba    Adolf Zábranský - monumentální tvorba
Adolf Zábranský - monumentální tvorba   Adolf Zábranský - monumentální tvorba
Adolf Zábranský - monumentální tvorba   Adolf Zábranský - monumentální tvorba
Adolf Zábranský - monumentální tvorba   Adolf Zábranský - monumentální tvorba
Adolf Zábranský - monumentální tvorba   Adolf Zábranský - monumentální tvorba
Adolf Zábranský - monumentální tvorba

2007 - 2009 © Marie Zábranská - tel. 0420 606 349 931 - marie.zabran@seznam.cz