Adolf Zábranský - malíř, grafik a ilustrátor

MALÍŘ, GRAFIK, ILUSTRÁTOR ADOLF ZÁBRANSKÝ (1909 - 1981)

REFERENCE   OCENĚNÍ   KONTAKT

Adolf Zábranský (1909 - 1981)

Adolf Zábranský studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u Františka Kysely a na Akademii výtvarných umění u Viléma Nowaka. V roce 1943 se stal členem Spolku výtvarných umělců Mánes a o šest let později Svazu čs. Výtvarných umělců. Zabýval se malbou, novinovou kresbou a návrhem plakátů. Známá jsou například sgrafita v Hrzánském paláci a Ledeburské zahradě v Praze. Největších úspěchů ale dosáhl v ilustracích. Snažil se důsledně propojit text s obrazovým doprovodem knihy. Tímto způsobem ilustroval Olbrachtovu knihu „Ze starých letopisů“ (1952), v níž se nechal inspirovat výtvarným rukopisem Mikoláše Alše, dále pak Baarovu „Hanýžku a Martínka“ (1939) a například „Národní pohádky a pověsti“ Beneše Třebízského (1941). V roce 1959 byl jmenován zasloužilým a v roce 1970 národním umělcem. Svými ilustracemi získal mezinárodní uznání, o čemž svědčí cena H. Ch. Andersena z roku 1972. V roce 1974 mu byla udělena cena nakladatelství Albatros a o dva roky později Evropská cena IBBY*)

*) International board on books for young people (Mezinárodní sdružení pro dětskou knihu)

 
ILUSTRACE    MALBA    KRESBA    TEXTILNÍ NÁVRHY    PLAKÁT    MONUMENTÁLNÍ TVORBA         
 
webdesign - igorfaltus.com English

OCENĚNÍ

 

1950 - Cena hl. m. Prahy
1959 - Stříbrná medaile za knižní ilustrace na Internationale v Lipsku
1960 - čestné uznání Nejkrásnější kniha roku
1961 - Citation of Merit od Society of Illustrators v New Yorku
1960 - čestné uznání Nejkrásnější kniha roku
1971 - Titulu Národní umělec
1971 - Mezinárodní cena H. Ch. Andersena za ilustrace pro děti
1973 - čestné uznání Nejkrásnější kniha roku
1973 - Medaile za knižní ilustrace na mezinárodní výstavě v Bologni
1974 - Cena Nejkrásnější kniha roku
1974 - Výroční cena nakladatelství Albatros
1976 - Evropská cena IBBY za ilustrační tvorbu (Bologna)


2007 - 2009 © Marie Zábranská - tel. 0420 606 349 931 - marie.zabran@seznam.cz