Adolf Zábranský - malíř, grafik a ilustrátor

MALÍŘ, GRAFIK, ILUSTRÁTOR ADOLF ZÁBRANSKÝ (1909 - 1981)

REFERENCE   OCENĚNÍ   KONTAKT

Adolf Zábranský (1909 - 1981)

Adolf Zábranský studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u Františka Kysely a na Akademii výtvarných umění u Viléma Nowaka. V roce 1943 se stal členem Spolku výtvarných umělců Mánes a o šest let později Svazu čs. Výtvarných umělců. Zabýval se malbou, novinovou kresbou a návrhem plakátů. Známá jsou například sgrafita v Hrzánském paláci a Ledeburské zahradě v Praze. Největších úspěchů ale dosáhl v ilustracích. Snažil se důsledně propojit text s obrazovým doprovodem knihy. Tímto způsobem ilustroval Olbrachtovu knihu „Ze starých letopisů“ (1952), v níž se nechal inspirovat výtvarným rukopisem Mikoláše Alše, dále pak Baarovu „Hanýžku a Martínka“ (1939) a například „Národní pohádky a pověsti“ Beneše Třebízského (1941). V roce 1959 byl jmenován zasloužilým a v roce 1970 národním umělcem. Svými ilustracemi získal mezinárodní uznání, o čemž svědčí cena H. Ch. Andersena z roku 1972. V roce 1974 mu byla udělena cena nakladatelství Albatros a o dva roky později Evropská cena IBBY*)

*) International board on books for young people (Mezinárodní sdružení pro dětskou knihu)

 
ILUSTRACE    MALBA    KRESBA    TEXTILNÍ NÁVRHY    PLAKÁT    MONUMENTÁLNÍ TVORBA         
 
webdesign - igorfaltus.com English

REFERENCE

 

PhDr. František Holešovský


Meze zakladatele nové vlny ilustrátorů po r.1945 patří především Adolf  Zábranský. Jeho výtvarný projev se  stal pojmem v naší i mezinárodní ilustraci pro děti.

Ilustrace pro děti (vydal Albatros v r.1977)

PhDr. Zdeněk Hlaváček


Po prvé a zajímavě se představuje svými obrazy Adolf Zábranský. Je tu vůle po novém vyjádření. Je jediný z hostů Mánesa, kdo stojí za pozornost.

Výstava Mánes v 1942

Prof. PhDr. Jiří Kotalík, ředitel Národní Galerie


V r.1981 u příležitosti úmrtí umělce napsal: "Umělec takového významu se nám narodí jednou za sto let."

J.Dohm, výtvarná teoretička USA


Na podzim r.1946 byla vystavena díla Adolfa Zábranského na výstavě ilustrací v Ústavu grafického umění v New Yorku. Bylo zastoupeno 32 zemí a já si dodnes vzpomínám na díla AZ , které na mne hluboce zapůsobily, byly prvotřídní.

Článek v časopise The Junior Bockahelf, č.6, r.1964

PhDr. Peter Kováč


Opravdovost citu a myšlenky, ilustrace představuje základ monografie. Umělcúv vklad je tu největší. K této tvorbě přistupoval Zábranský vždy s vědomím velké odpovědnosti (jeho kritičnost k vlastní práci byla pověstná)...a ze Zábranského je stále čemu se učit.

Recenze monografie o Adolfu Zábranském, vydal ODEON 1985, Rudé právo 1986

PhDr. Blanka Stehlíková


A.Zábranskému se dostalo za ilustrační tvorbu mnoha ocenění - s jeho jménem se setkáváme na čestné listině Andersenovy ceny, na mezinárodních výstavách knižního umění v Lipsku, v New Yorku i v Bologni.

Jiří Suchý


Ještě se vrátím k dětským knížkám, o kterých jsem mluvil minule. I když to nebyla podmínka, jako dítě jsem měl samozřejmě rád ilustrované knihy, protože ilustrace jim dodávají na kráse, oči si odpočinou od textu a navíc to čtenáři tak trochu pomůže v jeho představivosti. (...) To třeba Adolf Zábranský se mi líbil mnohem víc, poněvadž v jeho kresbách jsem cítil, jak je to všechno perfektně vymyšlený a přitom to mělo náladu. (...)

Článek "Jiří Suchý o knihách III" (č. Xantypa, září 1999) - kráceno


Není možno postihnou vše co bylo o tvorbě tohoto umělce napsáno. Připomínáme film, natočený Českou televizí v r.1980 pod názvem Malíř milovaný (režisér J. Venera č.poř.31 480 ) a Český rozhlas, pořad "...a léta běží " natočený v r.1971.

Nakladatelství ODEON vydalo v r.1985 monografii autora PhDr. J.Boháče "Adolf ZábransKý". Barevná úroveň reprodukcí  je však velmi nekvalitní a nevystihuje svěží barevnost výtvarných děl Adolfa Zábranského.Ustavující společnost A. Zábranského vyzývá všechny, kteří mohou přispět k záchraně kulturních hodnot, aby podpořily nové, kvalitnější vydání monografie. Kontakt : marie.zabran@seznam.cz


2007 - 2009 © Marie Zábranská - tel. 0420 606 349 931 - marie.zabran@seznam.cz