Adolf Zábranský - malíř, grafik a ilustrátor

MALÍŘ, GRAFIK, ILUSTRÁTOR ADOLF ZÁBRANSKÝ (1909 - 1981)

REFERENCE   OCENĚNÍ   KONTAKT

Adolf Zábranský (1909 - 1981)

Adolf Zábranský studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u Františka Kysely a na Akademii výtvarných umění u Viléma Nowaka. V roce 1943 se stal členem Spolku výtvarných umělců Mánes a o šest let později Svazu čs. Výtvarných umělců. Zabýval se malbou, novinovou kresbou a návrhem plakátů. Známá jsou například sgrafita v Hrzánském paláci a Ledeburské zahradě v Praze. Největších úspěchů ale dosáhl v ilustracích. Snažil se důsledně propojit text s obrazovým doprovodem knihy. Tímto způsobem ilustroval Olbrachtovu knihu „Ze starých letopisů“ (1952), v níž se nechal inspirovat výtvarným rukopisem Mikoláše Alše, dále pak Baarovu „Hanýžku a Martínka“ (1939) a například „Národní pohádky a pověsti“ Beneše Třebízského (1941). V roce 1959 byl jmenován zasloužilým a v roce 1970 národním umělcem. Svými ilustracemi získal mezinárodní uznání, o čemž svědčí ena Hanse Christiana z roku 1972. V roce 1974 mu byla udělena cena nakladatelství Albatros a o dva roky později Evropská cena IBBY*)

*) International board on books for young people (Mezinárodní sdružení pro dětskou knihu)

 
ILUSTRACE    MALBA    KRESBA    TEXTILNÍ NÁVRHY    PLAKÁT    MONUMENTÁLNÍ TVORBA         
 
webdesign - igorfaltus.com English

TEXTILNÍ NÁVRHY

 

Zde se dekorativní cítění autora uplatňuje v plné míře. Základem je opět kresba, maximálně zjednodušená do podstaty předmětu. Kočičky, pejsky, vepříky, kozy, stejně jako koně a krávy umí mistrně vystihnout v živelné zkratce a tu rozhýřit škálou barev. Námětem je nejčastěji český podzim, venkovský život dětí, pouštění draka, lyrické výjevy krajiny na pastvě apod. Vše je přitom moderní a nadčasové. Návrhy vznikaly v 60. a 70.letech a svojí hravostí nás okouzlují doud. Jen část byla realizována ve výtvarných dílnách ČFVU.
V ilustrační tvorbě se toto dekorativní cítění projevilo nejvíce při řešení knih Veselý rok (1968) a Od jara do jara (1978).

Adolf Zábranský - textilní návrhy / textile designs   Adolf Zábranský - textilní návrhy / textile designs   Adolf Zábranský - textilní návrhy / textile designs   Adolf Zábranský - textilní návrhy / textile designs   Adolf Zábranský - textilní návrhy / textile designs Adolf Zábranský - textilní návrhy / textile designs    Adolf Zábranský - textilní návrhy / textile designs    Adolf Zábranský - textilní návrhy / textile designs
Adolf Zábranský - textilní návrhy / textile designs  Adolf Zábranský - textilní návrhy / textile designs   Adolf Zábranský - textilní návrhy / textile designs   Adolf Zábranský - textilní návrhy / textile designs
Adolf Zábranský - textilní návrhy / textile designs   Adolf Zábranský - textilní návrhy / textile designs   Adolf Zábranský - textilní návrhy / textile designs

2007 © Marie Zábranská - tel. 0420 606 349 931 - marie.zabran@seznam.cz